JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

บุคลากร


นาย วีระพงศ์ ง้าววิฑูรย์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ

นาย เชาวลิต ชูชื่น
ผู้จัดการแผนก ขาย และ บริการ

นาย สมชาย เกตุศิระ
หัวหน้าแผนก ติดตั้ง และเทคนิค

นาย วิโรจน์ แสงสิริไพศาล
หัวหน้า แผนก อะไหล่่

น.ส. ณัฐธยาน์ ศุภกลมสิทธิ์
แผนก บัญชี

นาย มงคล อ่อนชุ่ม
แผนก เทคนิค และ โอเวอร์ฮอล คอมเพรสเซอร์

นาย สุชาติ เรืองฤกษ์
แผนก อะไหล่

น.ส. เสาวนีย์ พิมพา
แผนก บัญชี

นาย เยี่ยม แผนไธสง
แผนก ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง

นาย กฤษณะ วงษ์สงวน
แผนก อะไหล่

น.ส. ดวงจันทร์ วงษ์อาจ
แผนก การเงิน

นาย วิรุฬห์ เรียนเจริญ
แผนก ติดตั้ง และซ่อมบำรง

นาย ธนกร ง้าววิฑูรย์วงศ์
แผนก อะไหล่

นาย วชิรุธ พลายแก้ว
แผนก จัดส่งสินค้า และอะไหล่

นาย ปัญ หอมดอกพลอย
แผนก ติดตั้ง และซ่อมบำรุง
 

นาย วรงค์ สินอำพล
แผนก จัดส่งสินค้า และอะไหล่

นาย ปธาน เณรยอด
แผนก ติดตั้ง และซ่อมบำรุ่ง